Journummer - hyresgäster

Journummer

Vid akuta ärenden, så som

  • stopp i avlopp
  • sprutande vatten
  • förlorad elförsörjning
  • brand
  • avsaknad av värme/varmvatten
  • annan fara för fastigheten

ska jouren kontaktas. Ring 0340 - 66 64 74 dygnet runt. Är ärendet inte akut kommer ni bli hänvisade att ringa nästa vardag mellan 09.30 - 11.30.