Om Deromegruppen

Deromegruppen

Träförädling, hela kedjan – från skog till färdigt hus.

Deromegruppen är Sveriges största familjeägda träindustri med anor från 1946. Trä är "den gröna tråden" i verksamheten när skog blir till trävaror, hus, byggkomponenter och miljövänlig bioenergi.

Du kan läsa mer om Deromegruppen här.

Fakta Deromegruppen

• 1600 anställda
• Omsättning ca 5,1 miljarder kr
• Familjeägd träindustrikoncern
   sedan 1946