Rot i avloppssystemet på Nyhemsgatan ställde till med stora problem

Avloppsproblem på Nyhemsgatan i Varberg

Det har med ca 1-2 års mellanrum varit problem med avloppet i vissa av lägenheterna på Nyhemsgatan och både spolbil och fastighetsskötare har varit där. Dock har orsaken till problemet inte upptäckts. Då det endast har skett någon gång då och då och mellan dessa tillfällen varit som det ska, har det varit svårt att finna orsaken. Efter att det har krånglat vid två tillfällen den senaste månaden upptäktes orsaken; en rot hade vuxit in i en brunn som låg dold .