Se upp! Löst brunnslock på Östra Vallgatan

Löst brunnslock på Östra Vallgatan

Ett mindre brunnslock är skadat på gården vid Östra Vallgatan 7-85. Skadan är anmäld och en kona är placerad över brunnen för att förhindra olyckor.