Vattenavstängning på Östra Vallgatan

Vattenavstängning på Östra Vallgatan

Under dagen ska vår tekniker byta ett par ventiler i fastigheten och då måste vattnet stängas av under en kort stund. Ev. kan vattnet vara lite brunt när det sätts på igen. Det är ofarligt och försvinner när vattnet får rinna en kort stund.